Dag 3 - Tastbare duisternis

In deze verzen uit het boek Exodus wordt het contrast tussen licht en duisternis zichtbaar en zelfs tastbaar.

In deze verzen uit het boek Exodus wordt het contrast tussen licht en duisternis zichtbaar en zelfs tastbaar. Egypte, het land van slavernij, wordt in duister gehuld, als teken van onderdrukking en misbruik die hier hoogtij vieren. Alleen bij de Israëlieten blijft een klein baken van licht schijnen, als teken van de bevrijding die God komt brengen.

Waar zie jij duister om je heen? Zie je ook tekenen van licht?