Dag 1 - Laat er licht zijn

Licht: het is een van de eerste woorden die in de Bijbel klinken. Voordat God begint aan de rest van zijn scheppingswerk, roept Hij eerst het licht tot leven.

Licht: het is een van de eerste woorden die in de Bijbel klinken. Voordat God begint aan de rest van zijn scheppingswerk, roept Hij eerst het licht tot leven.
Vanaf het begin is wel duidelijk dat licht geen vanzelfsprekendheid is. Waar licht is, is ook duisternis. Een hele scheppingsdag staat in het teken van de scheiding tussen
‘dag’ en ‘nacht’.

Waar denk jij aan bij de begrippen ‘licht’ en ‘duisternis’, en ‘dag’ en ‘nacht’? Hebben die begrippen voor jou ook iets met advent te maken?