1 april - Witte Donderdag - Jezus en Petrus

Bijbeltekst(en)

Marcus zet hier weer twee belangrijke gebeurtenissen naast elkaar. Zo versterken ze elkaars betekenis.

Aan de ene kant is er de veroordeling van Jezus door de hoogste Joodse rechtbank. Jezus’ eigen woorden leiden tot zijn veroordeling. Niet eens zozeer omdat Jezus bevestigt dat Hij de messias is. Maar wel omdat hij daarbij zegt dat Hij aan het einde van de tijd als de Mensenzoon zal komen om namens God over de wereld te oordelen (Daniël 7:13-14). Daar willen de leiders niet op wachten: ze veroordelen Jezus ter dood.

Aan de andere kant is er Petrus. Petrus was ervan overtuigd dat hij Jezus trouw zou blijven. Maar voordat de haan twee keer kraait, heeft Petrus drie keer gezegd dat hij Jezus niet kent. Petrus beseft wat er gebeurd is. De scène eindigt met zijn tranen.

Jezus wordt ter dood veroordeeld en Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. Houdt het hier op, bij deze twee gebeurtenissen? Of blijft de toekomst altijd open voor God? Wat betekent het antwoord op die vraag voor jouw leven?