28 maart - Palmpasen - Erepalmen

Vandaag is het Palmpasen, de eerste dag van de stille week. Maar nu zijn de mensen nog alles behalve stil: ze juichen voor koning Jezus.
Jezus komt Jeruzalem binnen op een ezel, zoals in Zacharia 9:9 ook staat beschreven over de beloofde koning. De mensen juichen, want deze koning is door God gestuurd en zal vrede brengen (Zacharia 9:10). Voor de mensen die geloven dat Hij die beloofde koning is, laat Jezus’ entree op een ezel al iets zien van hoe het koninkrijk eruit zal zien dat Hij zal brengen: een koninkrijk van vrede en gerechtigheid.

Hoe kun jij vandaag juichen en God eren en danken voor het koninkrijk dat Hij zal brengen?