25 maart - Dag 32 | Gods wereld

Bijbeltekst(en)

Jezus praat met verschillende groepen Joden, zoals de farizeeën en de sadduceeën. Allemaal hebben ze hun eigen hun eigen opvattingen over het geloof, hun eigen interpretaties van de Joodse wet en hun eigen ideeën over hoe godsdienst en politiek zich tot elkaar verhouden.

Belangrijker dan de verschillen tussen deze groepen, is wat Jezus met zijn antwoorden laat zien van Gods nieuwe wereld. Geef aan de machthebbers van deze wereld wat van hen is, en geef aan God wat van God is. Geloof in God als een God van levende mensen, ook na de dood. En weet dat dit het allerbelangrijkste is: van God houden én van de mensen om je heen evenveel houden als van jezelf. Na deze antwoorden van Jezus, zwijgen zijn tegenstanders.

Welke van deze drie antwoorden van Jezus brengt voor jou Gods nieuwe wereld het meest dichtbij?