20 maart - Dag 28 | Zoon van David

Bijbeltekst(en)

Nog steeds begrijpen de leerlingen niet wie Jezus is. Weer hebben ze een discussie over wie de belangrijkste is. Ze schrikken enorm van de reactie van Jezus: ‘Jullie weten niet waar je het over hebt!’ En dan legt Hij uit waar het echt om gaat: ‘Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de anderen dienen.’
In het verhaal van Bartimeüs wordt duidelijk hoe je dat kunt doen. Juist de blinde Bartimeüs ziet wie Jezus echt is: de ‘Zoon van David’. Een deel van het Joodse volk verwachtte in de tijd van Jezus dat er een nakomeling van David zou komen. Die zou ervoor zorgen dat Israël weer één koninkrijk zou zijn, en als nieuwe koning alle vijanden verslaan.
Jezus is inderdaad de zoon van David. Maar Hij komt niet met geweld. Hij komt juist om onbelangrijke mensen te helpen. Mensen zoals de blinde Bartimeüs. En zo laat Jezus zien hoe je andere mensen moet dienen. Door mensen aan de rand van de samenleving te zien. Door stil te staan en aandacht te hebben.

Voor wie zou jij vandaag meer aandacht kunnen hebben?