17 maart - Dag 25 | Onbelangrijk zijn?

Bijbeltekst(en)

Jezus zegt: ‘De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan mensen die hem zullen doden. Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood.’
Maar de leerlingen begrijpen zijn woorden niet. Ze begrijpen niet dat Jezus zijn dood al voelt aankomen. Volgens de leerlingen kan de messias niet sterven. In plaats van echt naar Jezus te luisteren gaan ze ruziemaken. Ze willen weten wie van hen de belangrijkste is. Maar als Jezus later vraagt waarom ze ruziemaakten, durven ze geen eerlijk antwoord te geven.
Jezus laat dan met hulp van een kind zien hoe je zijn boodschap moet begrijpen: je moet de onbelangrijkste willen zijn, en andere mensen dienen. Als je zorgt voor mensen die onbelangrijk lijken, die aan de rand van de samenleving staan, dan doe je wat Jezus bedoelt. En dan doe je wat God wil. Dan ben je echt bezig met Gods nieuwe wereld.
Wie kun jij dienen? Probeer vandaag eens iets te doen voor iemand voor wie je normaal geen belangstelling hebt.