12 maart - Jezus is de messias

Jezus vraagt aan zijn leerlingen wie Hij is. En Petrus antwoordt dan: ‘U bent de messias.’ De titel ‘messias’ is heel bijzonder. In het Oude Testament kregen priesters en koningen deze titel. Het liet zien dat ze een bijzondere opdracht van God ontvangen hadden.

In de tijd van Jezus wachtten veel mensen op de nieuwe messias: die zou een einde maken aan de overheersing door de Romeinen, en Hij zou de nieuwe koning van Israël worden. Petrus denkt dat Jezus die nieuwe koning is. Direct daarna zegt Petrus dat Jezus beslist niet mag zeggen dat Hij binnenkort zal sterven. Petrus kan zich niet voorstellen dat de nieuwe koning moet lijden en sterven. Geloof en ongeloof liggen vlak bij elkaar. Iets dat je misschien ook wel bij jezelf herkent: het ene moment weet je iets helemaal zeker, een moment later twijfel je toch.

Wanneer had jij dat voor het laatst?