10 maart - Zeven is vrijheid

Bijbeltekst(en)

Zeven is in de Bijbel een getal dat ‘compleetheid’ betekent. Het geeft aan dat iets af is: het kan niet beter worden dan het is. Het getal is al belangrijk in de Bijbel vanaf het allereerste begin: de schepping wordt in zeven dagen beschreven (Genesis 1:1-2:4). En in Leviticus 25 wordt gesproken over het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moest de grond rust krijgen, want dat jaar was bestemd voor God. En na zeven keer zeven jaar was er een extra bijzonder jaar: het jubeljaar. In dat jaar mochten slaven bijvoorbeeld teruggaan naar hun familie. En mensen hoefden hun schulden niet meer terug te betalen. Zo wil God ervoor zorgen dat de mensen en het land niet uitgeput raken. En zo kunnen mensen laten zien dat ze God willen eren.

Jezus geeft hier met zeven broden iedereen te eten. Zo laat Hij zien dat Hij er voor de hele wereld is. Iedereen mag meedoen! De vraag is alleen: herkennen de mensen zijn wonderen?