8 maart - Alles anders

Bijbeltekst(en)

Jezus brengt de religieuze leiders behoorlijk in de war. Hij doet de dingen iedere keer weer net anders dan zij verwachten, ook in deze tekst.

In de tijd van Jezus waren er veel regels over wat rein was, en wat onrein. Het boek Leviticus staat er vol mee, en later maakten de religieuze leiders nog veel meer regels. Alles wat je in het dagelijks leven deed, werd door die regels verbonden met het geloof in God.

In dit verhaal zijn de religieuze leiders boos omdat de leerlingen van Jezus zich niet aan de regels houden. Maar Jezus maakt duidelijk dat een regel nooit belangrijker mag worden dan God zelf, of de zorg voor de mensen om je heen. Uiteindelijk gaat het om je bedoelingen. Volg je een regel alleen omdat het een regel is? Of omdat je het eens bent met de gedachte die erachter zit?

Let er vandaag eens op welke regels je volgt, en waarom.