1 maart - Machtig

Bijbeltekst(en)

De kwade geest die door Jezus weggejaagd wordt, noemt Hem ‘Zoon van de allerhoogste God’. Dat is een belangrijk thema in het Marcus-evangelie: de mensen die niet dicht bij Jezus staan, begrijpen soms beter wie Hij is dan de mensen die wel dicht bij Hem staan.

Vaak vraagt Jezus aan iemand die genezen is om daar niet verder over te praten. Maar hier vraagt Jezus aan de genezen man, een niet-jood, om juist wél te vertellen wat Hij voor hem gedaan heeft. Zo laat Marcus al een beetje zien hoe het goede nieuws doorverteld moet worden aan de niet-Joden.

Als jij zonder woorden aan iemand zou moeten uitleggen wat het goede nieuws inhoudt, hoe zou je dat dan doen?