23 februari - Opdrachtgever: God

De leerlingen van Jezus doen op sabbat iets wat verboden is. Jezus weet dat de farizeeën hier boos op zullen reageren. Hij verdedigt zich op een manier die de farizeeën kunnen accepteren: Hij vertelt een verhaal uit de Bijbel. Maar Hij geeft er wel zijn eigen draai aan.

David had een speciale opdracht van de koning (1 Samuel 21:3). Daarom hoefde hij zich niet aan de wet te houden en mocht hij van de offerbroden eten. Jezus heeft een nog specialere opdracht van God. Daarmee zegt Hij tegen de farizeeën: ik heb meer gezag dan jullie, want ik werk in opdracht van God.

Daarna doet Jezus nog iets dat verboden is: Hij geneest een man op sabbat. De farizeeën vinden dat Hij daarmee God beledigt. Maar voor Marcus is het precies omgekeerd: Jezus krijgt deze macht juist van God.

Wie of wat bepaalt voor jou wat je op zondag (of op de sabbat) mag doen?