19 februari - Nergens rust

Het gaat snel in het evangelie volgens Marcus: binnen één hoofdstuk wordt Jezus van een onbekende timmermanszoon een beroemdheid. Zo snel zelfs dat er nergens meer een stille plek voor Hem lijkt te zijn. ‘Nu even niet,’ hoor je Jezus denken. Misschien herken je dat wel, als je weer eens meer gedaan en gegeven hebt dan je eigenlijk aankan.

Maar je kunt dit verhaal ook anders lezen. Kijk eens naar de volgorde: de beweging gaat niet van drukte naar stilte, maar juist andersom. Jezus trekt zich terug om in eenzaamheid te bidden. En juist vanuit die eenzaamheid komt Hij in actie.

Stilte opzoeken om je te bezinnen op de vraag: Waarom ben ik ook alweer op weg gegaan? (vers 38). Hoe zou je daar vandaag vorm aan kunnen geven?