Jesaja 9:1-6 in de gereviseerde Nieuwe Bijbelvertaling