Een ecologische crisis bij Hosea?

vrijdag 1 november 2019

Hosea lijkt getuige geweest te zijn van het verdwijnen van diersoorten. Dat heeft te maken met menselijk handelen.

Knippen, plakken en schrijven in de Liesveltbijbel

vrijdag 1 november 2019

Welke ‘gebruikssporen’ treffen we aan in exemplaren van de Liesveltbijbel? Het blijkt dat sommige lezers zelfs de vertaling ‘verbeterden’ met knip- en plakwerk.

Een vrij citaat in Matteüs 2:6?

vrijdag 1 november 2019

Het citaat uit Micha 5 in Matteüs 2:6 lijkt een vrije herformulering door Matteüs. Matteüs heeft zich bij deze omkering laten inspireren door andere schriftteksten met als resultaat een gecombineerd en gelaagd citaat.

Woord en weerwoord: Genesis 9 als ‘klimaatverbond’

vrijdag 1 november 2019

God sloot een verbond met alle levende wezens waarbij hij beloofde dat de aarde nooit meer door een zondvloed getroffen zou worden. Welke betekenis heeft dat voor ons in het licht van de klimaatcrisis?

De Bijbel in perspectief lezen

vrijdag 1 november 2019

Tekst en culturele context laten zich niet zomaar van elkaar scheiden. Er is een speciale bijbeluitgave op komst met toelichting bij bijbelteksten waarbij het toenmalige wereldbeeld een rol speelt.

Moeten kinderen boeten voor de schuld van de ouders?

woensdag 1 mei 2019

Exodus 20:5 in de Nieuwe Bijbelvertaling luidt: ‘Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten.’ In dit artikel wordt naar ruimte voor een andere vertaling gezocht.

Woord en weerwoord: Het vertaalprobleem in Exodus 20:5

woensdag 1 mei 2019

Op verzoek van de redactie geven twee specialisten hun reactie op het vertaalprobleem uit het researchartikel van Jaap van Dorp.

Fundament en hoeksteen

woensdag 1 mei 2019

De bouwkunst heeft door de eeuwen heen onze taal verrijkt met aan de bouw ontleende metaforen als ‘fundament’ en ‘hoeksteen’. Wat zit er precies achter?

Het lichaam en zijn schaduw in Kolossenzen 2:17

woensdag 1 mei 2019

Kolossenzen 2:17 eindigt met een raadselachtig zinsdeel: ‘maar het lichaam [is] van Christus’. Wat is de betekenis en de beste vertaling van deze woorden?