Tekst, taal en theologie

donderdag 1 november 2018

Op basis van een taalkundige analyse van Deuteronomium 29:3 zou dit vers in de gereviseerde Nieuwe Bijbelvertaling anders moeten luiden.

Kerst met Johannes

donderdag 1 november 2018

Een exegetische schets over Johannes 1:1-18. Ook het vierde evangelie begint met een soort kerstverhaal.

Het Onzevader in revisie

dinsdag 1 mei 2018

Zijn er verbeteringen mogelijk nu we het Onzevader in de Nieuwe Bijbelvertaling reviseren?

De toren van Babel en de talen van de volken

dinsdag 1 mei 2018

Een exegetische schets van Genesis 11:1-9 met uitzicht op Pinksteren. De spraakverwarring in Genesis 11 staat in contrast met Pinksteren, toen de taal in dienst werd genomen door het goede nieuws.