De relevantie van partikels in Lucas

dinsdag 1 juni 1999

Marlon D. Winedt betoogt dat de bestudering van partikels vanuit de Relevance Theory een bijdrage kan leveren aan de interpretatie en vertaling van de nieuwtestamentische tekst als een samenhangend communicatief geheel.

Biblia Hebraica Quinta

dinsdag 1 juni 1999

In deze bijdrage beschrijft Jaap van Dorp een aantal overeenkomsten en verschillen van de Bibila Hebraica Quinta ten opzichte van vroegere tekstedities.

Uitgangspunten van de Nieuwe Bijbelvertaling

maandag 1 maart 1999

Een aantal van de vertaaltheoretische uitgangspunten van de Nieuwe Bijbelvertaling wordt op een rijtje gezet door Frits van der Meij.

De plaats van de pragmatiek in de Nieuwe Bijbelvertaling

maandag 1 maart 1999

Een schets van de plaats van de pragmatiek in de vertaalstrategie van het project Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) door Lourens de Vries.