Met Andere Woorden

Maakt het jou uit welke bijbelvertaling je leest? Wil jij weten wat er komt kijken bij het vertalen van de Bijbel? Dan is Met Andere Woorden precies iets voor jou: het tijdschrift dat je up-to-date houdt over het vertalen van de Bijbel. Ook biedt Met Andere Woorden inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en bijbeluitleg.

Op deze pagina vind je een ruime selectie van de artikelen die in Met Andere Woorden zijn verschenen. Er is een inhoudsopgave en een register beschikbaar.

Goed om te weten: Met Andere Woorden is een gratis tijdschrift, dus word abonnee!

De mens, het aardse en de Geest

zaterdag 1 mei 2021

Volgens Paulus laat de mens zich hetzij door de sarx leiden, hetzij door de Geest. Vertaler Cor Hoogerwerf bespreekt de vertaling van sarx in de NBV21.

‘De vertaling is nauwkeuriger en daarmee betrouwbaarder geworden’

zaterdag 1 mei 2021

Mirjam van der Vorm-Croughs was bij de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling verantwoordelijk voor de tekstkritiek van het Oude Testament. Een vraaggesprek over haar ervaringen en de waarde van tekstkritiek.

De revisie als vertaalwetenschappelijk avontuur

zaterdag 1 mei 2021

Dit artikel van Tineke Bol-Drieenhuizen en Laurens de Vries belicht een aantal belangrijke oorspronkelijke kenmerken van de NBV en onderzoekt hoe daarmee in de revisie is omgegaan.

‘Geen Nedergrieks, wel concordanter’

zaterdag 1 mei 2021

Vraaggesprek met nieuwtestamenticus Sam Janse, kenner van de deuterocanonieke bijbelboeken, die meewerkte aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

De eerbiedshoofdletter: terug van nooit weggeweest

zaterdag 1 mei 2021

Jaap van Dorp en Matthijs de Jong laten zien dat de hoofdletter tijdens het NBV-project regelmatig onderwerp van discussie was en gaan in op het besluit om de eerbiedshoofdletters weer in te voeren.

God is niet zomaar een mannetje

zaterdag 1 mei 2021

Peter-Ben Smit schrijft over een genderkritische interpretatie van de eerbiedshoofdletter. Deze hoofdletter maakt het verschil duidelijk tussen God en man.

De Bijbel is altijd groter

zaterdag 1 mei 2021

Anne-Mareike Schol-Wetter schrijft over hoe de Bijbel anno 2021 betekenis krijgt. Wat zijn de trends rond bijbelgebruik in de 21e eeuw?

‘Een goed, maar krakkemikkig vertaald boek is alsnog mislukt’

zaterdag 1 mei 2021

Neerlandicus Pieter Waalewijn werkte mee aan de Nieuwe Bijbelvertaling en deed opnieuw mee met de revisie van deze vertaling. Hoe kijkt hij terug en hoe waardeert hij de NBV21?

Woord en weerwoord: de zegen van Abraham in Genesis 12

zaterdag 1 mei 2021

Klaas Veenhof en Arie van der Kooij denken verschillend over de vertaling van de bekende ‘zegen van Abraham’ uit Genesis 12 in de NBV21.

Op weg naar de NBV21

donderdag 1 oktober 2020

Matthijs de Jong zet uiteen dat de vernieuwde NBV een betere en krachtiger vertaling is.