Met Andere Woorden

Maakt het jou uit welke bijbelvertaling je leest? Wil jij weten wat er komt kijken bij het vertalen van de Bijbel? Dan is Met Andere Woorden precies iets voor jou: het tijdschrift dat je up-to-date houdt over het vertalen van de Bijbel. Ook biedt Met Andere Woorden inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en bijbeluitleg.

Op deze pagina vind je een ruime selectie van de artikelen die in Met Andere Woorden zijn verschenen. Er is een inhoudsopgave en een register beschikbaar.

Goed om te weten: Met Andere Woorden is een gratis tijdschrift, dus word abonnee!

De herziening van Genesis 1:1-2:3 in de NBV21

Sexta-feira 1 outubro 2021

'Als aan Genesis 1 valt af te lezen wat kenmerkend is voor de hele vertaling, dan overtreft deze herziening mijn verwachtingen,' schrijft Klaas Spronk.

Genesis in de NBV21 en het joodse verstaan van de Tenach

Sexta-feira 1 outubro 2021

Rabbijn Lody van de Kamp reflecteert naar aanleiding van de NBV21 over het joodse verstaan van de Tanach. Het vertalen van G’ds Woord is nooit zomaar een vertaling.

Genesis 49:4: verraderlijk als water

Sexta-feira 1 outubro 2021

Oudtestamenticus Raymond de Hoop bespreekt de vertaling van de 'zegen' van Ruben, die in de NBV21 trefzekerder is vertaald dan in de NBV.

Ware liefde vraagt om ruimte

Sexta-feira 1 outubro 2021

'Om geïnspireerd te kunnen worden is ruimte nodig. Ademruimte,' schrijft Désanne van Brederode.

Ruth in de NBV21

Sexta-feira 1 outubro 2021

Het boek Ruth in de NBV21 is inclusiever vertaald, maar zou daarin nog verder kunnen gaan, schrijven theoloog Heleen Zorgdrager en bijbelwetenschapper Marjo Korpel

Een ommekeer voor de ommekeer van Job

Sexta-feira 1 outubro 2021

Bijbelwetenschapper Hans Debel bespreekt Job 42:5-6 in de NBV21. De wijzigingen in de gereviseerde NBV doen het gehele boek in een ander licht verschijnen.

Prediker 7:26-29 opnieuw vertaald

Sexta-feira 1 outubro 2021

Vertaler Jaap van Dorp geeft een toelichting op de nieuwe vertaling van Prediker 7:26-29 in de NBV21.

Lees maar, er staat niet wat er stond

Sexta-feira 1 outubro 2021

Door de toevoeging van een paar aanhalingstekens leren we als lezer ineens een andere Prediker kennen, schrijft Jacobine Geel.

Het boek Hooglied in de NBV21

Sexta-feira 1 outubro 2021

Oudtestamenticus Archibald van Wieringen en theoloog Frank Bosman bespreken wijzigingen in Hooglied.

NBV21: hoe vroom moet een vertaling zijn?

Sexta-feira 1 outubro 2021

Theoloog en historicus Dick Wursten bespreekt verschillende aspecten van de NBV21, in het bijzonder hoe met schokkende teksten is omgegaan.