Mozes in Egypte

Mozes in Egypte

Dit is een serie met vier verhalen over Mozes.

Mozes in Egypte

Dit is een serie met vier verhalen over Mozes.

In deze serie lezen we in vier zondagen het verhaal van Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. We sluiten het blok af met een psalm.