Samen één is beter dan verdeeld
zondag 8 november 2020 ( 162 / 200 )

Samen één is beter dan verdeeld

Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte. We lezen over Paulus’ oproep om een eenheid te vormen, we lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over liefde.

Op deze zondag staat 1 Korintiërs 1:10-18 centraal: Paulus zegt dat de christenen in Korinte een eenheid moeten vormen en geen aparte groepen die allemaal iets anders zeggen over het geloof.

zondag 8 november 2020 ( 162 / 200 )

Samen één is beter dan verdeeld

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor de ouders

Samen één is beter dan verdeeld

Op deze zondag staat 1 Korintiërs 1:10-18 centraal: Paulus zegt dat de christenen in Korinte een eenheid moeten vormen en geen aparte groepen die allemaal iets anders zeggen over het geloof.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Paulus die zegt dat alle gelovigen bij elkaar horen, omdat ze allemaal door Christus gered zijn.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Paulus die zegt dat alle gelovigen bij elkaar horen: er moeten geen verschillende groepen zijn die allemaal iets anders zeggen over het geloof.

Complete serie: 1 Korintiërs

In deze serie lezen we drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte. Deze serie valt onder de serie NT brieven. Paulus roept in deze brief op om een eenheid te vormen, hij vergelijkt de kerk met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat en hij spreekt zijn bekende woorden over liefde.

 

Toon volledige serie
1 Korintiërs