Nehemia herbouwt de stadsmuren
zondag 24 oktober 2021 ( 200 / 200 )

Nehemia herbouwt de stadsmuren

Deze zondag is de vierde van een blok met vijf teksten over de terugkeer van de Judeeërs uit Babylonië en de herbouw van de tempel en Jeruzalem.

Op deze zondag staat Nehemia 2:1-6 en 2:11-20 centraal: Nehemia gaat terug naar Jeruzalem om de stadsmuren te herstellen.

Let op! Er is een kleine wijziging aangebracht in deze zondag. De bijbeltekst in de opdracht ‘Meteen beginnen’ is gewijzigd.

zondag 24 oktober 2021 ( 200 / 200 )

Nehemia herbouwt de stadsmuren

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor de ouders

Nehemia herbouwt de stadsmuren

Op deze zondag staat Nehemia 2:1-6 en 2:11-20 centraal: Nehemia gaat terug naar Jeruzalem om de stadsmuren te herstellen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Nehemia die ’s nachts in het geheim de stadsmuren inspecteert.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Nehemia die ondanks tegenstand de stadsmuren van Jeruzalem herbouwt.

Complete serie: Kleine profeten, Ezra en Nehemia

In deze serie lezen we uit vijf teksten over de terugkeer van de Judeeërs uit Babylonië en de herbouw van de tempel en Jeruzalem. We lezen teksten uit de bijbelboeken Ezra, Nehemia, Haggai en Zacharia.

Toon volledige serie
Kleine profeten, Ezra en Nehemia