Liefde is…
zondag 22 november 2020 ( 164 / 200 )

Liefde is…

Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte. We lezen over Paulus’ oproep om een eenheid te vormen, we lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over de liefde.

Op deze zondag staan 1 Korintiërs 13:1-7 en 13:13 centraal: Paulus zegt dat zonder liefde alles zinloos is, en hij vertelt wat liefde is.

 

zondag 22 november 2020 ( 164 / 200 )

Liefde is…

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor de ouders

Lied: Zonder liefde

Liefde is…

Op deze zondag staan 1 Korintiërs 13:1-7 en 13:13 centraal: Paulus zegt dat zonder liefde alles zinloos is, en hij vertelt wat liefde is.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op wat Paulus vertelt over wat liefde is.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Paulus’ idee dat de liefde het allerbelangrijkste is.

Complete serie: 1 Korintiërs

In deze serie lezen we drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte. Deze serie valt onder de serie NT brieven. Paulus roept in deze brief op om een eenheid te vormen, hij vergelijkt de kerk met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat en hij spreekt zijn bekende woorden over liefde.

 

Toon volledige serie
1 Korintiërs