Jezus is de stam van Gods druivenplant
zondag 29 augustus 2021 ( 200 / 200 )

Jezus is de stam van Gods druivenplant

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. We lezen over de band die Jezus heeft met Marta, Maria en Lazarus, en zijn verbondenheid met alle leerlingen. En we horen over Jezus die als een herder voor zijn volgelingen zorgt en van Petrus hetzelfde vraagt.

Op deze zondag staat Johannes 15:1-8 centraal: Jezus geeft het voorbeeld van de druivenplant.

zondag 29 augustus 2021 ( 200 / 200 )

Jezus is de stam van Gods druivenplant

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor de ouders

Jezus is de stam van Gods druivenplant

Op deze zondag staat Johannes 15:1-8 centraal: Jezus geeft het voorbeeld van de druivenplant.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat Hij de stam van Gods druivenplant is.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de verbondenheid tussen Jezus en de gelovigen.

Complete serie: Johannes III

In deze serie lezen we vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. We lezen over de band die Jezus heeft met Marta, Maria en Lazarus, en over zijn verbondenheid met alle leerlingen. En we horen over Jezus die als een herder voor zijn volgelingen zorgt en van Petrus hetzelfde vraagt.

Toon volledige serie
Johannes III