De schat in de akker en de kostbare parel
zondag 7 juni 2020 ( 140 / 200 )

De schat in de akker en de kostbare parel

Met aangepast materiaal om thuis en in de online dienst te gebruiken. Klik op de downloads ‘Leeswijzer voor thuis’, ‘Werkbladen voor thuis’ en ‘Aangepaste informatie voor predikanten en kinderwerkers voor online kerkdiensten’.

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld.

Op deze zondag staat Matteüs 13:44-46 centraal: twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is.

zondag 7 juni 2020 ( 140 / 200 )

De schat in de akker en de kostbare parel

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Leeswijzer voor thuis

Werkbladen voor thuis

Aangepaste informatie voor predikanten en kinderwerkers voor online kerkdiensten

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor de ouders

De schat in de akker en de kostbare parel

Met aangepast materiaal om thuis en in de online dienst te gebruiken. Klik op de downloads ‘Leeswijzer voor thuis’, ‘Werkbladen voor thuis’ en ‘Aangepaste informatie voor predikanten en kinderwerkers voor online kerkdiensten’.

Op deze zondag staat Matteüs 13:44-46 centraal: twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het eerste voorbeeld: de man die een schat in de grond vindt en alles overheeft voor die schat.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het tweede voorbeeld: de koopman die op zoek is naar mooie parels en alles overheeft voor een heel bijzondere parel.

Complete serie: Pinksteren en Matteüs I

Deze serie is een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld.

Toon volledige serie
Pinksteren en Matteüs I