De zegen voor de Israëlieten
zondag 14 juli 2019 ( 92 / 200 )

De zegen voor de Israëlieten

Deze zondag is de eerste van een blok met drie bijzondere teksten die horen bij de reis van de Israëlieten door de woestijn.
Op deze zondag staat Numeri 6:22-27 centraal: God vertelt hoe Aäron en de andere priesters het volk van Israël moeten zegenen.

zondag 14 juli 2019 ( 92 / 200 )

De zegen voor de Israëlieten

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor de ouders

lied: zegenlied

De zegen voor de Israëlieten

Deze zondag is de eerste van een blok met drie bijzondere teksten die horen bij de reis van de Israëlieten door de woestijn. Op deze zondag staat Numeri 6:22-27 centraal: God vertelt hoe Aäron en de andere priesters het volk van Israël moeten zegenen. Deze zegen wordt ook nu nog in veel kerken aan het einde van de kerkdienst uitgesproken, en hij wordt ook elke zondag in het materiaal van Bijbel Basics genoemd.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het deel uit de zegen waarin wordt gezegd dat God voor de Israëlieten zal zorgen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het deel uit de zegen waarin wordt gezegd dat God aan de Israëlieten zal denken en hun vrede zal geven.

Complete serie: Mozes in de woestijn II

De vier zondagen in deze serie gaan over de zegen die God aan de Israëlieten belooft, en over de keuze die Hij aan hen biedt: willen ze echt leven als zijn volk?

Toon volledige serie
Mozes in de woestijn II