Jezus bij Zacheüs
zondag 7 juli 2019 ( 91 / 200 )

Jezus bij Zacheüs

Deze zondag is de laatste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.

Lucas 19:1-10 staat centraal: de tollenaar Zacheüs ontmoet Jezus.

zondag 7 juli 2019 ( 91 / 200 )

Jezus bij Zacheüs

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor ouders en opvoeders

Jezus bij Zacheüs

Deze zondag is de laatste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen. Op deze zondag staat Lucas 19:1-10 centraal: de tollenaar Zacheüs besluit na een ontmoeting met Jezus om voortaan heel anders te gaan leven.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die zichzelf uitnodigt om bij Zacheüs te logeren.

Voor kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Zacheüs die terug wil betalen wat hij van de mensen afgepakt heeft.

Complete serie: Lucas II

Deze serie is een blok van vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie. In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en
heel verschillende mensen.

Toon volledige serie
Lucas II