Jezus en de Sabbat
zondag 16 juni 2019 ( 88 / 200 )

Jezus en de Sabbat

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie. In deze verhalen lees je over ontmoetingen engesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.

Lucas 6:1-11 staat centraal: Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over de sabbat.

zondag 16 juni 2019 ( 88 / 200 )

Jezus en de Sabbat

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor de ouders en opvoeders

Lied: Deze dag

Jezus en de Sabbat

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie. In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen. Op deze zondag staat Lucas 6:1-11 centraal: Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over wat je wel en niet mag doen op sabbat.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die aan de wetsleraren vraagt of je op sabbat iets goeds mag doen.

Voor kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat hij de Mensenzoon is, die bepaalt wat je op sabbat mag doen

Complete serie: Lucas II

Deze serie is een blok van vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie. In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en
heel verschillende mensen.

Toon volledige serie
Lucas II