Gods regels zijn goed
zondag 12 mei 2019 ( 83 / 200 )

Gods regels zijn goed

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Ook lezen we in dit blok één psalm, Psalm 19, die bij deze verhalen past.

Psalm 19:8-15 staat centraal. In deze psalm gaat het over Gods wetten. Gods woorden en wetten zijn goed.

zondag 12 mei 2019 ( 83 / 200 )

Gods regels zijn goed

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor de ouders en opvoeders

Gods regels zijn goed

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Ook lezen we in dit blok één psalm, Psalm 19, die bij deze verhalen past.  Op deze zondag staat Psalm 19:8-15 centraal. In deze psalm gaat het over Gods wetten. Gods woorden en wetten zijn goed.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Gods wetten die goed zijn.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Gods woorden en wetten die wijze lessen zijn voor jonge mensen.

Complete serie: Mozes in de woestijn I

In deze serie lezen we vier verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Ook lezen we in dit blok één psalm die bij deze verhalen past.

Toon volledige serie
Mozes in de woestijn I