God is koning
zondag 3 maart 2019 ( 73 / 200 )

God is koning

Deze zondag is de laatste zondag die hoort bij het blok met verhalen over Mozes in Egypte.

Op deze zondag staat Psalm 97 centraal. In deze psalm komen verschillende motieven terug uit de verhalen over Mozes en God.

zondag 3 maart 2019 ( 73 / 200 )

God is koning

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor ouders

Lied: meezingversie van Psalm 97

God is koning

Deze zondag is de laatste zondag die hoort bij het blok met verhalen over Mozes in Egypte.  Op deze zondag staat Psalm 97 centraal. In deze psalm komen verschillende motieven terug uit de verhalen over Mozes en God.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op God die koning is, en op de mensen die daarom juichen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die een goede koning is, en hoe je dat kunt zien.