De tien straffen
zondag 17 februari 2019 ( 71 / 200 )

De tien straffen

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. We sluiten het blok af met een psalm.

Exodus 10:1-20 staat centraal. Hier gaat het over de achtste van de tien straffen (plagen) in Egypte. Deze keer stuurt God sprinkhanen die alles zullen opeten.

zondag 17 februari 2019 ( 71 / 200 )

De tien straffen

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

De tien straffen strip

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor de ouders

De tien straffen

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. We sluiten het blok af met een psalm. Op deze zondag staat Exodus 10:1-20 centraal. Hier gaat het over de achtste van de tien straffen (plagen) in Egypte. Deze keer stuurt God sprinkhanen die alles zullen opeten.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de sprinkhanen die overal komen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die ervoor zorgt dat de farao niet luistert.

Complete serie: Mozes in Egypte

In deze serie lezen we in vier zondagen het verhaal van Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. We sluiten het blok af met een psalm.

Toon volledige serie
Mozes in Egypte