God vertelt zijn naam aan Mozes
zondag 10 februari 2019 ( 70 / 200 )

God vertelt zijn naam aan Mozes

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Mozes.

Exodus 3:1-15 staat centraal. God roept Mozes vanuit een brandende struik, en hij vertelt zijn naam aan Mozes. God wil het volk van Israël bevrijden uit Egypte.

zondag 10 februari 2019 ( 70 / 200 )

God vertelt zijn naam aan Mozes

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkblad 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkblad 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

God vertelt zijn naam strip

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor de ouders

God vertelt zijn naam aan Mozes

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. We sluiten het blok af met een psalm. Op deze zondag staat Exodus 3:1-15 centraal. God roept Mozes vanuit een brandende struik, en hij vertelt zijn naam aan Mozes. God wil het volk van Israël bevrijden uit Egypte.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op God die zijn volk wil bevrijden uit Egypte.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de naam waarmee God zich bekendmaakt aan Mozes.

Complete serie: Mozes in Egypte

In deze serie lezen we in vier zondagen het verhaal van Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. We sluiten het blok af met een psalm.

Toon volledige serie
Mozes in Egypte