Jezus jaagt een kwade geest weg
zondag 8 juli 2018 ( 38 / 200 )

Jezus jaagt een kwade geest weg

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het evangelie volgens Marcus.

Op deze zondag staat Marcus 1:21-28 centraal: Jezus jaagt een kwade geest weg.

zondag 8 juli 2018 ( 38 / 200 )

Jezus jaagt een kwade geest weg

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Jaaroverzicht Bijbel Basics

Informatie voor predikanten

Brief voor de ouders

Jezus jaagt een kwade geest weg

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.
Op deze zondag staat Marcus 1:21-28 centraal: Jezus jaagt een kwade geest weg.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons in deze reeks steeds op Jezus zelf. Vandaag staat de tekst centraal waarin Jezus laat zien dat hij macht heeft over een kwade geest.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons steeds op andere mensen die in de verhalen een rol spelen. Vandaag staat centraal hoe verbaasd de mensen zijn als ze zien dat Jezus met macht spreekt.

Complete serie: Marcus I

In deze serie lezen we verhalen uit het evangelie van Marcus over het begin van Jezus’ werk.

Toon volledige serie
Marcus I