Jezus kiest zijn leerlingen
zondag 13 februari 2022 ( 37 / 200 )

Jezus kiest zijn leerlingen

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het evangelie volgens Marcus.

Marcus 1:14-20 staat centraal: Jezus begint in Galilea het goede nieuws te vertellen en kiest zijn eerste leerlingen uit.

zondag 13 februari 2022 ( 37 / 200 )

Jezus kiest zijn leerlingen

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Informatie voor predikanten

Brief voor de ouders

Lied: Meegaan

Jezus kiest zijn leerlingen

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.
Op deze zondag staat Marcus 1:14-20 centraal: Jezus begint in Galilea het goede nieuws te vertellen en kiest zijn eerste leerlingen uit.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons in deze reeks steeds op Jezus zelf. Vandaag staan daarbij de woorden centraal waarmee Jezus zijn leerlingen roept.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons steeds op andere mensen die in de verhalen een rol spelen. Vandaag staat de reactie van Simon, Andreas, Jakobus en Johannes op de oproep van Jezus centraal.

Complete serie: Marcus I

In deze serie lezen we verhalen uit het evangelie van Marcus over het begin van Jezus’ werk.

Toon volledige serie
Marcus I