Jezus wordt gedoopt
zondag 24 juni 2018 ( 36 / 200 )

Jezus wordt gedoopt

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie volgens Marcus.

Marcus 1:1-11 staat centraal: Johannes de Doper roept de mensen op om zich te laten dopen en hun leven te veranderen. Ook Jezus laat zich door Johannes dopen.

zondag 24 juni 2018 ( 36 / 200 )

Jezus wordt gedoopt

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Jaaroverzicht Bijbel Basics

Informatie voor predikanten

Brief voor de ouders

Lied: Dit is nu Johannes

Jezus wordt gedoopt

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.
Op deze zondag staat Marcus 1:1-11 centraal: Johannes de Doper roept de mensen op om zich te laten dopen en hun leven te veranderen. Ook Jezus laat zich door Johannes dopen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons in deze reeks steeds op Jezus zelf. Vandaag staan daarbij Gods woorden bij de doop van Jezus centraal: ‘Jij alleen bent mijn Zoon.’

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons steeds op andere mensen die in de verhalen een rol spelen. Vandaag staat de oproep van Johannes centraal om een nieuw leven te beginnen.

Complete serie: Marcus I

In deze serie lezen we verhalen uit het evangelie van Marcus over het begin van Jezus’ werk.

Toon volledige serie
Marcus I