De toren van Babel
zondag 30 januari 2022 ( 29 / 200 )

De toren van Babel

Deze zondag is de zesde en laatste van een blok met zes teksten over het begin van de wereld.

Genesis 11:1-9 staat centraal: de mensen willen bij elkaar blijven wonen en ze bouwen een toren. Maar God is het daar niet mee eens.

zondag 30 januari 2022 ( 29 / 200 )

De toren van Babel

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Jaaroverzicht Bijbel Basics

Informatie voor predikanten

Brief voor de ouders

De toren van Babel

Deze zondag is de zesde en laatste van een blok met zes teksten over het begin van de wereld. In dit blok lezen we één psalm en vijf verhalen uit het bijbelboek Genesis. Uit Genesis lezen we over de schepping van de hemel en de aarde en van alles wat daar leeft, de eerste mensen in de tuin van Eden en daarbuiten, Noach en de grote overstroming, en de toren van Babel. Op deze zondag staat Genesis 11:1-9 centraal: de mensen willen bij elkaar blijven wonen en ze bouwen een toren. Maar God is het hier niet mee eens en hij zorgt dat de mensen zich toch over de aarde verspreiden.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het bouwen van de toren en de reden waarom de mensen dit doen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Gods reactie op de bouw van de toren en de spraakverwarring die dan ontstaat.

Complete serie: Het begin van de wereld

In deze serie staan de eerste verhalen van de Bijbel centraal: over God die de aarde schept, en over de keuzes van de eerste mensen. Ook lezen we een psalm over Gods liefde voor de hele wereld.

Toon volledige serie
Het begin van de wereld