God schept de hemel en de aarde
zondag 2 januari 2022 ( 25 / 200 )

God schept de hemel en de aarde

Deze zondag is de tweede van een blok met zes teksten over het begin van de wereld.

Op deze zondag staat Genesis 1:1-2:4 centraal: God maakt de hemel en de aarde, en alles wat daarbij hoort.

zondag 2 januari 2022 ( 25 / 200 )

God schept de hemel en de aarde

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Jaaroverzicht Bijbel Basics

Informatie voor predikanten

Brief voor de ouders

Lied: De aarde was leeg

God schept de hemel en de aarde

Deze zondag is de tweede van een blok met zes teksten over het begin van de wereld. In dit blok lezen we één psalm en vijf verhalen uit het bijbelboek Genesis. Uit Genesis lezen we over de schepping van de hemel en de aarde en van alles wat daar leeft, de eerste mensen in de tuin van Eden en daarbuiten, Noach en de grote overstroming, en de toren van Babel. Op deze zondag staat Genesis 1:1-2:4 centraal: God maakt de hemel en de aarde, en alles wat daarbij hoort.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op wat God doet: hij schept alles en ziet dat het goed is.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de schepping van de mensen. God maakt hen zo dat ze op hem lijken, en hij geeft hun een zegen en een opdracht mee.

Complete serie: Het begin van de wereld

In deze serie staan de eerste verhalen van de Bijbel centraal: over God die de aarde schept, en over de keuzes van de eerste mensen. Ook lezen we een psalm over Gods liefde voor de hele wereld.

Toon volledige serie
Het begin van de wereld