Hoe moet je leven?
zondag 12 november 2017 ( 2 / 200 )

Hoe moet je leven?

Op deze zondagen lezen we uit Spreuken 15:13-18. Deze spreuken hebben allemaal iets te maken met ‘levensgeluk’: als je naar deze spreuken luistert, en dus het goede kiest, zul je gelukkig zijn.

zondag 12 november 2017 ( 2 / 200 )

Hoe moet je leven?

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkblad (4-8 jaar): Illustratie Bijbelverhaal

Werkblad (4-8 jaar): Kaartje met bijbeltekst

Werkbladen (8-12 jaar)

Werktekening (8-12 jaar)

Jaaroverzicht Bijbel Basics

Hoe moet je leven?

Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit twee zogenoemde ‘Wijsheidsboeken’: de bijbelboeken Spreuken en Hooglied. In deze boeken uit het Oude Testament staan geen verhalen over de geschiedenis van het volk van Israël, maar gaat het over hoe mensen moeten leven, en over wat belangrijk is in het leven. Op deze zondag staat Spreuken 15:13-18 centraal: Hoe moet je leven?

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons vooral op vers 18: ‘Als je snel boos wordt, maak je een ruzie erger. Blijf dus kalm, dan houdt de ruzie vanzelf op.’

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons vers 17: ‘Je kunt beter een eenvoudige maaltijd hebben en liefde, dan een groot feestmaal en haat.’

Complete serie: Wijsheid/Spreuken

In deze serie lezen we vier teksten uit het Oude Testament met wijze levenslessen: twee teksten uit het boek Spreuken, één tekst uit Hooglied waarin de liefde centraal staat, en één tekst uit Klaagliederen over verdriet en troost.

Toon volledige serie
Wijsheid/Spreuken