Gods belofte voor Abram
zondag 24 april 2022 ( 11 / 200 )

Gods belofte voor Abram

Deze zondag is de eerste van een blok van zes teksten over Abraham, Sara en Isaak.

Genesis 12:1-9 en Genesis 15:1-6 staan centraal: God roept Abram om op reis te gaan vanuit de stad Charan naar het land Kanaän. En hij belooft aan Abram dat hij veel nakomelingen zal krijgen.

zondag 24 april 2022 ( 11 / 200 )

Gods belofte voor Abram

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen (4-8 jaar): Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen (4-8 jaar): Kaartje met bijbeltekst

Werkbladen 4-8 jaar

Werkbladen 8-12 jaar

Kaart van de reis van Abraham

Zoveel - lied uit de Samenleesbijbel, meezingversie

Verder - lied uit de Samenleesbijbel, meezingversie

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor de ouders

Gods belofte voor Abram

Deze zondag is de eerste van een blok met zes teksten over Abraham, Sara en Isaak. In deze verhalen gaat het over Abraham, Sara en Isaak als stamouders van het volk van Israël.  Op deze zondag staan Genesis 12:1-9 en Genesis 15:1-6 centraal: God roept Abram om op reis te gaan van de stad Charan naar het land Kanaän. En hij belooft aan Abram dat hij veel nakomelingen zal krijgen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op God die Abram roept om op reis te gaan.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de belofte van veel nakomelingen en het beeld van de ontelbare sterren aan de hemel.

Complete serie: Abraham, Sara en Isaak

In deze serie lezen we over Gods belofte aan Abraham: met Abraham, Sara en hun zoon Isaak begint God een heel nieuw volk.

Toon volledige serie
Abraham, Sara en Isaak