Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome
zondag 27 oktober 2019 ( 107 / 200 )

Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome

Vandaag wordt in veel kerken Nationale Bijbelzondag gevierd, met als thema ‘ik wens jou…’, uit Romeinen 1:1-7. Daarom staat op deze zondag ook voor de Bijbel Basics Romeinen 1:1-7 centraal: aan het begin van zijn brief aan de christenen in Rome groet Paulus zijn lezers. Luister en zing ook het nieuwe lied De Bijbel, van Marcel en Lydia Zimmer!

zondag 27 oktober 2019 ( 107 / 200 )

Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Voorbereiding

Bouwstenen van de zondag

Werkbladen 4-8 jaar

Werkblad 4-8 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Werkblad 4-8 jaar: Illustratie bijbelverhaal

Werkbladen 8-12 jaar

Werkblad 8-12 jaar: Kaartje met bijbeltekst

Informatie voor predikanten en kinderwerkers

Brief voor de ouders en opvoeders

Lied: De Bijbel

Bladmuziek lied: De Bijbel

Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome

Op deze zondag staat Romeinen 1:1-7 centraal: aan het begin van zijn brief aan de christenen in Rome groet Paulus zijn lezers.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Paulus die brieven schrijft en daarin vertelt over God.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de wens die Paulus voor zijn lezers heeft aan het begin van zijn brief: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.

Complete serie: NT brieven I

In deze serie lezen we een vijftal teksten uit de brieven van Paulus aan Rome, Filemon en de Filippenzen.

Toon volledige serie
NT brieven I