NBV21 (NBV21)
1

11

1:1
2 Kon. 22:1
2 Kron. 34:1
Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Sefanja, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalja, de zoon van Amarja, de zoon van Hizkia, toen Josia, de zoon van Amon, in Juda regeerde.

De dag van de HEER

2Alles zal Ik van de aardbodem wegvagen – spreekt de HEER. 3Mens en dier zal Ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En Ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen – spreekt de HEER. 4

1:4
2 Kon. 23:4,12
Ik zal mijn hand naar Juda en de inwoners van Jeruzalem uitstrekken. Daar zal Ik de Baäls, de afgodendienaars en de priesters vernietigen. 5
1:5
1 Kon. 11:33
2 Kon. 23:13
Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel, wie knielt voor de HEER en trouw aan Hem zweert, maar tegelijk ook aan Milkom.1:5 Milkom – Volgens een andere lezing van het Hebreeuws, overeenkomstig de Pesjitta en de Vulgata en ondersteund door sommige handschriften van de Septuaginta. MT: ‘hun koning’. 6Ik zal vernietigen wie de HEER de rug toekeert, Hem niet zoekt en Hem niet raadpleegt.

7

1:7
Zach. 2:17
Wees stil voor God, de HEER,

de dag van de HEER is nabij!

De HEER zal een offermaaltijd houden

en zijn genodigden heiligen.

8Op de dag van die maaltijd

zal Ik de leiders en de koningszonen straffen,

en al wie zich hult in uitheemse kledij.

9Op die dag zal Ik straffen wie over de drempel springt

en het huis van zijn heer vult met geweld en bedrog.

10Op die dag – spreekt de HEER –

klinkt er geschreeuw uit de Vispoort,

gehuil uit de nieuwe stad

en geraas uit de heuvels.

11Huil, bewoners van de Vijzelbuurt:

de handelaars zijn omgekomen,

de geldwegers zijn uitgeroeid.

12

1:12
Ps. 14:1
64:7
Spr. 20:27
Dan doorzoek Ik Jeruzalem met lampen,

straf Ik hen die rusten als wijn op de droesem

en denken: De HEER doet geen goed en geen kwaad.

13

1:13
Micha 6:15
Hun bezittingen worden buitgemaakt,

hun huizen verwoest.

Ze zullen huizen bouwen maar er niet in wonen,

wijngaarden planten maar de wijn niet drinken.

14De grote dag van de HEER is nabij,

hij is nabij en komt zeer snel.

Hoor! De dag van de HEER!

Zelfs de dappersten schreeuwen het uit!

15Die dag zal een dag zijn van razernij,

een dag van angst en benauwdheid,

een dag van verderf en verwoesting,

een dag van duisternis en donkerte,

een dag van dreigende, donkere wolken,

16een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw

tegen de vestingsteden en hun hoge torens.

17

1:17
Jer. 9:21
Ik zal de mensen angst aanjagen,

ze zullen rondlopen als blinden,

want ze hebben tegen de HEER gezondigd.

Hun bloed wordt vergoten als was het maar stof,

hun vlees zal tot straatvuil vergaan.

18

1:18
Ezech. 7:19
Goud noch zilver kan hen redden

als de toorn van de HEER hen treft,

als het vuur van zijn woede heel de aarde verteert

en Hij al haar bewoners een gruwelijk einde bereidt.