NBV21 (NBV21)
38

Gezondheid

381Heb respect voor artsen, want je hebt ze nodig,

ook zij zijn door de Heer geschapen,

2en hoewel genezing van de Allerhoogste komt,

worden ze door de koning beloond.

3Een arts wordt om zijn kennis geëerd,

hij wordt door aanzienlijken bewonderd.

4Door de Heer brengt de aarde geneeskrachtige kruiden voort,

een verstandig mens versmaadt ze niet.

5

38:5
Ex. 15:23-25
Werd het water niet zoet door een stuk hout,

zodat de kracht van de Heer zichtbaar werd?

6Hijzelf gaf de mensen de kennis,

zodat Hij om zijn wonderbaarlijke kruiden wordt geprezen.

7Daarmee geneest de arts en neemt hij de pijn weg,

8de apotheker maakt er een balsem van.

Het werk van de Heer kent geen einde,

Hij brengt genezing op de aarde.

9Mijn kind, als je ziek bent vergeet dan niet

te bidden tot de Heer, dan zal Hij je genezen.

10Bega geen misstappen, handel rechtschapen,

reinig je van elke zonde.

11Breng een aangenaam geurend offer, geef een handvol tarwebloem,

breng een rijk offer, voor zover je bezit het toelaat.38:11 voor zover je bezit het toelaat – Volgens het Hebreeuws. Griekse tekst (betekenis onzeker): ‘alsof je niet bestaat’.

12Laat de dokter zijn werk doen, ook hij is door de Heer geschapen,

houd hem niet op een afstand, ook hij is nodig.

13De goede afloop ligt soms in zijn handen;

14ook bidt hij tot de Heer om hem de weg te wijzen

naar verlichting van pijn en naar genezing,

zodat er een leven behouden blijft.

15Moge wie zondigt tegen zijn maker

ooit nog eens een arts nodig krijgen.

Rouw

16Mijn kind, stort tranen over een dode,

hef een klaagzang aan als iemand die bitter lijdt.

Begraaf hem op gepaste wijze

en verwaarloos zijn graf niet.

17Stort bittere tranen, weeklaag hevig,

rouw zoals past bij zijn waardigheid.

Rouw één dag, rouw er twee, om opspraak te voorkomen,

en vind dan troost voor je verdriet.

18Want verdriet tast je krachten aan

en leidt tot de dood.

19In ellende duurt het verdriet voort,

een leven in armoede is een vloek voor het hart.

20

38:20

Geef je niet over aan verdriet,

zet het van je af, weet dat het tot de dood leidt.

21

38:21
Job 14:7-22
Bedenk dat er geen weg terug is,

je helpt de dode niet en je doet jezelf kwaad.

22Bedenk dat zijn lot ook het jouwe zal zijn,

gisteren ik, vandaag jij.

23Als de dode rust, laat dan ook zijn nagedachtenis rusten,

wees getroost nu hij is heengegaan.

Werklieden en schriftgeleerden

24Om wijs te worden moet een schriftgeleerde tijd voor studie hebben,

hoe minder iemand werkt, hoe wijzer hij wordt.

25Hoe wordt iemand wijs die de ploeg bestuurt,

vol trots de ossenprik hanteert,

de ossen drijft, ermee werkt

en het steeds maar over jonge stieren heeft?

26Met hart en ziel trekt hij voren,

hij offert zijn slaap op om de kalveren te voeren.

27Zo vergaat het iedere handwerker,

iedere vakman die dag en nacht werkt:

de zegelsnijder wordt niet moe om telkens iets nieuws te maken,

met hart en ziel maakt hij een afbeelding die lijkt,

hij offert zijn slaap op om zijn werk te voltooien.

28Zo vergaat het de smid die bij het aambeeld staat,

een en al aandacht voor het ijzer dat hij bewerkt.

Zijn vlees verschroeit in de gloed van het vuur,

hij vecht tegen de hitte van de oven,

de hamerslagen dreunen in zijn oren,38:28 de hamerslagen dreunen in zijn oren – Veronderstelde lezing van het Hebreeuws. In sommige Griekse handschriften staat: ‘de hamerslagen vernieuwen zijn oor’.

voor zijn ogen krijgt het werkstuk vorm.

Met hart en ziel voltooit hij zijn werk,

hij offert zijn slaap op om het zo mooi mogelijk te maken.

29Zo vergaat het de pottenbakker die aan het werk is

en met zijn voeten het wiel draait.

Hij maakt zich altijd maar zorgen over zijn werk,

over het aantal potten dat hij moet maken.

30Met zijn handen vormt hij de klei

en met zijn voeten kneedt hij die.

Met hart en ziel brengt hij glazuur aan,

hij offert zijn slaap op om de oven schoon te maken.

31Ieder van hen vertrouwt op zijn handen

en ieder van hen is wijs in zijn vak.

32Zonder hen is geen stad bewoonbaar,

en komen daar vreemdelingen noch reizigers.

Maar voor de volksraad worden ze niet gevraagd

33en in de volksvergadering nemen ze geen belangrijke plaats in,

op de rechterstoel nemen ze niet plaats

en van rechtsbesluiten hebben ze geen verstand.

Ze geven blijk van vorming noch oordeel

en spreuken krijg je van hen niet te horen.

34

38:34-39:1
Ps. 1:1-2
Maar zij houden het bouwwerk van de wereld in stand

en zelfs hun gebed gaat over hun ambacht.

Wie zich echter met hart en ziel wijdt

aan de studie van de wet van de Allerhoogste,