NBV21 (NBV21)
133

1331Een pelgrimslied van David.

Hoe goed is het, hoe heerlijk

als broeders bijeen te wonen!

2

133:2
Ex. 30:30
Goed als olie op het hoofd

die neervalt op de baard,

de baard van Aäron,

en neervalt op de hals van zijn gewaad,

3

133:3
Deut. 28:8
Hos. 14:6
als de dauw van de Hermon

die neervalt op de bergen van Sion.

Daar geeft de HEER zijn zegen:

leven voor altijd.