NBV21 (NBV21)
24

De lampen en het toonbrood

241De HEER zei tegen Mozes: 2-3

24:2-4
Ex. 27:20-21
24:2-3
Ex. 25:31-39
ā€˜Draag de IsraĆ«lieten op om je voor de verlichting zuivere olijfolie te brengen: er moet in de ontmoetingstent, buiten het voorhangsel dat de ark met de verbondstekst afschermt, altijd licht branden. AƤron moet ervoor zorgen dat de lampen de hele nacht voor de HEER blijven branden. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, voor alle komende generaties. 4De lampen moeten elke nacht voor de HEER branden, op een kandelaar van zuiver goud.

5Bak van tarwebloem twaalf broden van twee tiende efa per stuk. 6

24:6
Ex. 25:30
Leg ze voor de HEER neer in twee rijen, twee rijen van zes, op de met zuiver goud overtrokken tafel. 7Brand bij elke rij zuivere wierook, als teken voor de hele gave, als offergave voor de HEER. 8Elke sabbat opnieuw moet de priester twee rijen brood voor de HEER neerleggen, uit naam van alle IsraĆ«lieten. Deze verplichting geldt voor altijd. 9Het brood is bestemd voor AƤron en zijn zonen. Ze moeten het eten op een heilige plaats, want het is allerheiligst. Het is voor altijd voor hen bestemd, als hun aandeel in de offergaven voor de HEER.ā€™

EƩn wet voor vreemdelingen en Israƫlieten

10Met de IsraĆ«lieten was een man meegekomen die geboren was uit een IsraĆ«litische vrouw en een Egyptische man. Toen deze man op zekere dag slaags raakte met een IsraĆ«liet 11en een vloek uitsprak waarin hij Gods naam lasterde, werd hij aan Mozes voorgeleid. Zijn moeder heette Selomit; ze was een dochter van Dibri en behoorde tot de stam Dan. 12De man werd in voorlopige hechtenis genomen tot een uitspraak van de HEER uitsluitsel zou geven over wat er moest gebeuren. 13En de HEER zei tegen Mozes: 14ā€˜Breng degene die gevloekt heeft buiten het kamp. Allen die het gehoord hebben, moeten hun hand op zijn hoofd leggen en hij moet door de voltallige gemeenschap gestenigd worden. 15En tegen de IsraĆ«lieten moet je zeggen: ā€œWie zijn God vervloekt, zal de gevolgen van zijn zonde dragen. 16

24:16
Ex. 22:27
Wie de naam van de HEER lastert moet ter dood gebracht worden, die moet door de voltallige gemeenschap worden gestenigd. Of het nu een vreemdeling is of een geboren Israƫliet, wie mijn naam lastert moet ter dood gebracht worden. 17
24:17
Ex. 20:13
21:12
Ook wie een mens doodt moet ter dood gebracht worden, 18en wie een dier uit andermans veestapel doodt, moet het vergoeden: een leven voor een leven. 19-20
24:19-20
Ex. 21:23-25
Deut. 19:21
Wanneer iemand letsel toebrengt aan een ander, moet hem hetzelfde letsel worden toegebracht: een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Wat hij de ander heeft aangedaan zal ook hem aangedaan worden. 21Dus wie een stuk vee doodt moet het vergoeden en wie een mens doodt moet ter dood gebracht worden. 22Vreemdelingen en geboren IsraĆ«lieten moeten volgens dezelfde norm worden berecht. Ik ben de HEER, jullie God.ā€ā€™

23Nadat Mozes dit tegen de Israƫlieten had gezegd, werd de godslasteraar buiten het kamp gebracht en gestenigd. Zo voerden de Israƫlieten uit wat de HEER Mozes had opgedragen.