Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
11

Water: zegen voor Israël, plaag voor Egypte

111

11:1
Deut. 18:15,18
Hos. 12:14
Alles wat zij ondernamen lukte door toedoen van een heilige profeet. 2Ze trokken door een onbewoonde woestijn en sloegen op onbetreden plaatsen hun tenten op. 3
11:3
Ex. 17:8-16
Num. 21:1-3
Ze boden weerstand aan hun vijanden en sloegen vijandelijke aanvallen af. 4
11:4
Ex. 17:1-7
Num. 20:2-13
Toen ze dorst leden riepen ze u aan; ze kregen water uit een steenharde rots, hun dorst werd gelest uit ruwe steen. 5Wat diende om hun vijanden te bestraffen, was voor hen een weldaad toen ze in nood verkeerden. 6-7
11:6-7
Ex. 1:15-16
Terwijl bij die anderen, als straf voor de opdracht tot kindermoord, het altijd stromende water van de rivier door bloed besmet en vertroebeld werd, gaf u hun onverwacht water in overvloed. 8Door hen dorst te laten lijden liet u hun zien hoe u hun vijanden had gestraft. 9
11:9-10
Deut. 8:2-5
Wijsh. 12:22
Hebr. 12:6-7
Pas toen zij zelf op de proef werden gesteld, ook al was het met een milde straf, begrepen zij tot welke foltering het vonnis had geleid dat u in uw toorn over de goddelozen had geveld. 10Terwijl u hen als een vader terechtwees, had u over die anderen een hard vonnis uitgesproken, onverbiddelijk als een strenge vorst. 11Iedereen, ver weg of dichtbij, werd even zwaar getroffen. 12Een dubbel verdriet was hun deel, en de herinnering aan wat geweest was, deed hen diep zuchten. 13Want toen ze hoorden dat anderen voordeel hadden van hun straf, ontdekten ze daarin de hand van de Heer. 14
11:14
Ex. 2:3,14
Na alles wat er gebeurd was, moesten ze dus wel ontzag krijgen voor hem die destijds zomaar te vondeling was gelegd en die ze versmaad en verstoten hadden. Ze leden meer dorst dan de rechtvaardigen ooit hebben gekend.

Hoe God straft en waarom

15

11:15
Wijsh. 12:24-25
In hun onverstand en verdorvenheid dwaalden zij zozeer dat ze reptielen en ander ongedierte gingen vereren. U hebt hen voor straf onder zulke dieren bedolven, 16opdat ze zouden inzien: waardoor iemand zondigt, daardoor wordt hij gestraft. 17Het was geen onmacht van uw almachtige hand, die immers de wereld uit vormeloze materie heeft geschapen. U had een leger beren of grimmige leeuwen op hen kunnen afsturen, 18
11:18
Job 41:10-13
Op. 9:17
of nieuwgeschapen, ongekende beesten, woest en vuurspuwend, rookwolken blazend, met ogen die vreselijke vonken schieten, 19beesten die niet eens hoefden uit te halen om hen te doden, maar hen alleen al door hun verschrikkelijke aanblik te gronde zouden richten. 20
11:20
Job 4:9
28:25
Jes. 11:4
40:12
Sir. 1:9
Ook zonder dat alles hadden ze in één ogenblik kunnen bezwijken wanneer het recht hen zou vervolgen en uw machtige adem hen zou wegvagen. Maar u hebt van alles maat, getal en gewicht bepaald. 21
11:21
Jes. 40:26
U bent te allen tijde in staat uw macht te tonen; wie kan de kracht van uw arm weerstaan? 22
11:22
Jes. 40:15
Hos. 6:4
13:3
Heel de wereld is voor u als een stofje op een weegschaal, als een dauwdruppel die ’s ochtends op de aarde valt. 23
11:23
Wijsh. 12:10,19
Sir. 18:12
Rom. 2:4
3:25-26
Omdat u alles kunt, ontfermt u zich over iedereen; u ziet voorbij aan de zonden van mensen, opdat zij tot inkeer komen. 24
11:24
Gen. 1:31
Ps. 145:9
Alles wat er is hebt u lief, niets van wat u gemaakt hebt is u te min; u zou het niet eens gemaakt hebben als u er een afkeer van had. 25Hoe zou iets tegen uw wil kunnen blijven bestaan? Hoe zou iets kunnen voortbestaan als u het niet in het leven had geroepen? 26
11:26
Ezech. 18:23
33:11
U, Heer, hebt het leven lief en u spaart alles, omdat het van u is;