Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
24

241

24:1-22
Spr. 1:20-33
8:1-36
9:1-6
Bar. 3:9-4:4
De wijsheid prijst zichzelf,

te midden van haar volk bezingt ze haar roem,

2in de gemeenschap van de Allerhoogste verheft ze haar stem,

tegenover zijn legermacht bezingt ze haar roem:

3‘Ik ben uit de mond van de Allerhoogste voortgekomen,

als een nevel heb ik de aarde bedekt.

4Ik zette mijn tent neer in de hoge hemel,

mijn troon stond op een wolkkolom.

5

24:5
Job 22:14
Ik heb de hemelboog alleen doorlopen

en ben de diepte van de afgrond doorgetrokken.

6Over de golven van de zee, over heel de aarde,

over alle volken en naties kreeg ik de macht.

7Overal zocht ik een rustplaats,

in wiens gebied zou ik wonen?

8

24:8
Ps. 132:13-14
Toen gaf de schepper van alles mij een opdracht,

hij die mij geschapen heeft gaf mijn tent een rustplaats.

Hij zei: “Zet je tent neer in Jakobs land,

vind in Israël je erfdeel.”

9Hij heeft mij in het begin, vóór alle tijden geschapen,

en ik zal nimmer sterven.

10Ik diende hem in zijn heilige tent,

zo kreeg ik een vaste plaats op de Sion.

11In de geliefde stad gaf hij me een rustplaats,

over Jeruzalem kreeg ik zeggenschap.

12Ik wortelde te midden van dat glorierijke volk,

het gebied van de Heer werd het mijne.

13Als een ceder op de Libanon verhief ik mij,

als een cipres in de bergen van de Hermon.

14Als een palmboom in Engedi verhief ik mij,

als een oleander in Jericho,

als een sierlijke olijfboom in het heuvelland,

als een plataan verhief ik mij.

15

24:15
Ex. 30:7-8,34-35
Als kaneel en kameeldoorn,

als uitgelezen mirre geurde ik heerlijk,

als galbanum, cistus en balsem,

als een wolk van wierook in de tabernakel.

16Ik strekte als een terebint mijn takken uit,

mijn prachtige, sierlijke takken.

17Ik bracht als een wijnstok sierlijke loten voort,

mijn bloesems werden prachtige en rijke vruchten.

18Ik ben de moeder van ontzag en ware liefde,

van kennis en heilige hoop.

Ik werd aan al mijn kinderen voor eeuwig geschonken,

aan allen die de Heer heeft uitgekozen.

19Kom bij mij, als je naar mij verlangt

en doe je te goed aan mijn vruchten.

20

24:20
Ps. 19:11
119:103
Want denken aan mij is zoeter dan honing,

mij bezitten zoeter dan een honingraat.

21Wie mij eet krijgt nog meer honger,

wie mij drinkt krijgt nog meer dorst.

22Wie mij gehoorzaamt wordt niet teleurgesteld,

wie volgens mijn wijsheid handelt zondigt niet.’

Wijsheid en de wet

23

24:23
Deut. 33:4
Dit alles ligt besloten

in het verbondsboek van de allerhoogste God,

de wet, die Mozes ons heeft gegeven

als bezit voor Jakobs gemeenschap.

24Zoek altijd je kracht in de Heer,

houd je aan hem vast, dan maakt hij je sterk.

De almachtige Heer is de enige God,

er is geen redder buiten hem.

25

24:25
Gen. 2:11
De wet stroomt over van wijsheid,

zoals de Pison en de Tigris overstromen in de tijd van de vruchtenoogst.

26

24:26
Joz. 3:15
De wet stroomt over van kennis,

zoals de Eufraat en de Jordaan overstromen in de tijd van de oogst.

27

24:27
Gen. 2:13
De wet stroomt over van onderricht,

zoals de Nijl en de Gichon overstromen in de tijd van de druivenoogst.24:27 De wet stroomt over van onderricht,/ zoals de Nijl en de Gichon overstromen in de tijd van de druivenoogst – Voorgestelde lezing. Brontekst: ‘De wet doet onderricht schijnen als licht, zoals de Gichon in de tijd van de druivenoogst’.

28De eerste mens leerde hem niet volledig kennen,

de laatste zal hem evenmin doorgronden.

29

24:29
Rom. 11:33
Want de gedachten die hij bevat zijn voller dan de zee,

dieper dan de diepste afgrond is het inzicht dat hij biedt.

30

24:30
Jes. 58:11
Ik, Sirach, ben als een kanaal, gevoed door een rivier,

als een waterloop stroom ik naar een hof.

31

24:31
Jes. 11:9
Joh. 7:38
Ik zei: ‘Ik zal mijn boomgaard bevloeien,

ik zal mijn bloembed besproeien.’

En kijk, mijn kanaal werd een rivier,

en mijn rivier werd een zee.

32Ik maak mijn onderricht zo helder als de dageraad,

ik laat zijn licht tot in de verte schijnen.

33Ik giet mijn leer uit als een profetie,

ik geef hem door tot in de verste generaties.

34Ik heb mij niet alleen voor mijzelf ingespannen,

maar voor allen die wijsheid zoeken.