Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
87

871-2

87:1-2
Ps. 78:68
Jes. 2:2-3
Zach. 2:14
Van de Korachieten, een psalm, een lied.

Boven alle steden van Jakob

heeft de HEER de poorten van Sion lief,

zijn vesting op de heilige bergen.

3Van u wordt met lof gesproken,

stad van God. sela

4‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.

Filistea, Tyrus en Nubië

zijn alle hier geboren.’

5

87:5
Ps. 48:9
Met recht kan men van Sion zeggen:

‘Welk volk ook, het is hier geboren,

de Allerhoogste houdt Sion in stand.’

6

87:6
Jes. 4:3
Bij de namen van de volken schrijft de HEER:

‘Dit volk is hier geboren.’ sela

7En dansend zingen zij:

‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’