Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
59

591

59:1
1 Sam. 19:11
Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Van David, een stil gebed, toen Saul opdracht had gegeven David thuis vast te houden en hem te doden.

2Bevrijd mij van mijn vijanden, mijn God,

bescherm mij tegen mijn belagers.

3Bevrijd mij van wie onrecht doen,

red mij van hen die bloed vergieten.

4Zij hebben het op mijn leven voorzien

en vallen mij aan met geweld.

Niet om mijn misdaad, niet om mijn zonde, HEER,

5ik ben onschuldig, maar zij dringen op en sluiten de rijen.

Verhef u om mij te helpen, zie naar mij om,

6HEER, God van de hemelse machten,

God van Israël, ontwaak en straf alle volken,

heb geen genade met verraad en onrecht. sela

7Avond aan avond keren zij terug

en zwerven rond in de stad,

grommend als honden.

8

59:8
Ps. 52:4
55:22
57:5
64:4
Hun mond loopt over van venijn,

de woorden op hun lippen zijn zwaarden,

zij denken: Wie hoort het?

9

59:9
Ps. 2:4
37:13
U, HEER, zult om hen lachen,

u drijft de spot met alle volken.

10Mijn sterkte, aan u houd ik mij vast,

ja, God is mijn burcht.

11God, die trouw is, zal mij te hulp komen,

God zal mij doen neerzien op wie mij aanvallen.

12Dood hen nog niet – mijn volk mag niet vergeten –,

laat hen ronddolen en sla hen dan neer,

met uw kracht, Heer, ons schild.

13

59:13
Spr. 12:13
18:7
Zonde is de taal uit hun mond,

het woord van hun lippen.

Laat hen stikken in hun trots,

in hun vloeken en leugens.

14

59:14
Ps. 46:10-11
83:19
Sla toe in uw toorn,

sla vernietigend toe.

Tot aan de einden der aarde

zullen zij weten dat God

over Jakob heerst. sela

15Ze keren terug, avond aan avond,

grommend als honden

zwerven ze rond door de stad,

16dolend op zoek naar voedsel,

jankend als ze niet worden verzadigd.

17Maar ik, ik zal uw sterkte roemen,

in de morgen uw trouw bezingen:

u bent voor mij altijd een burcht geweest,

een toevlucht in tijden van nood.

18Mijn sterkte, voor u wil ik zingen,

mijn burcht is God,

de God die mij trouw blijft.

60

601Voor de koorleider. Op de wijs van De lelie van het getuigenis. Een stil gebed van David, ter lering, 2

60:2
2 Sam. 8:13
toen hij vocht tegen de Arameeërs uit Naharaïm en Soba, en toen Joab op zijn terugtocht de Edomieten in het Zoutdal versloeg, twaalfduizend man.

3God, u hebt ons verstoten, ons uiteengeslagen,

uw toorn over ons uitgestort. Keer ons lot ten goede.

4U hebt het land geschokt en gespleten,

genees zijn scheuren, want het stort ineen.

5

60:5-6
Ps. 75:9
Jes. 51:17
Jer. 25:15
U hebt uw volk zwaar laten lijden,

ons een bittere wijn laten drinken.

6Geef een teken aan wie ontzag hebben voor u,

laat hen ontkomen aan de pijlen van de boog. sela

7

60:7-14
Ps. 108:7-14
Bevrijd uw geliefde volk,

help het met uw machtige hand, verhoor ons.

8God heeft gesproken in zijn heiligdom:

‘Juichend zal ik Sichem verdelen,

het dal van Sukkot uitmeten.

9

60:9
Gen. 49:10
Van mij is Gilead, en van mij is Manasse,

Efraïm is de helm op mijn hoofd,

Juda de scepter in mijn hand.

10Moab is mijn wasbekken,

op Edom zet ik mijn voet.

Filistea, juich mij toe!’

11Wie voert mij de vesting binnen,

wie zal mij naar Edom leiden?

12

60:12
Ps. 68:8
Bent u het niet, God, u die ons verstoten had,

voert u niet, God, onze legers aan?

13

60:13-14
Ps. 44:6
Hos. 1:7
60:13
Ps. 33:16-17
Sta ons bij tegen de vijand,

de hulp van mensen is vergeefs.

14Met God zullen wij triomferen,

hij zal onze vijanden vertrappen.

61

611Voor de koorleider. Bij snarenspel.61:1 Bij snarenspel – Ook mogelijk is de vertaling: ‘Op de wijs van Neginat’. Van David.

2Hoor, o God, mijn smeken,

sla acht op mijn gebed,

3

61:3
Ps. 27:4-5
van het einde der aarde roep ik u aan,

want mijn hart bezwijkt.

Breng mij op de rots hoog boven mij,

4

61:4
Ps. 46:2
Spr. 18:10
u bent altijd mijn schuilplaats geweest,

een toren te sterk voor de vijand.

5Laat mij altijd wonen in uw tent,

veilig verscholen onder uw vleugels, sela

6u hoort mijn geloften, God,

u beloont wie uw naam vereren.

7

61:7-8
Ps. 72:5
61:7
Ps. 21:5
Voeg dagen toe aan de dagen van de koning,

dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht.

8

61:8
Ps. 40:12
89:5,30
Wil zijn troon altijd beschermen, God,

laten trouw en waarheid over hem waken.

9Dan zal ik uw naam voor altijd bezingen,

en mijn geloften volbrengen, dag na dag.