Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
150

1501Halleluja!

Loof God in zijn heilige woning,

loof hem in zijn machtig gewelf,

2loof hem om zijn krachtige daden,

loof hem om zijn oneindige grootheid.

3Loof hem met hoorngeschal,

loof hem met harp en lier,

4

150:4
Ps. 81:3
149:3
loof hem met dans en tamboerijn,

loof hem met snaren en fluit.

5Loof hem met klinkende bekkens,

loof hem met slaande cimbalen.

6Alles wat adem heeft, loof de HEER.

Halleluja!