Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
149

1491Halleluja!

Zing voor de HEER een nieuw lied,

roem hem te midden van zijn getrouwen.

2Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker,

het volk van Sion juichen om zijn koning.

3

149:3
Ps. 68:26
81:3
87:7
150:4
Laten zij dansend zijn naam loven,

bij lier en tamboerijn voor hem zingen.

4Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk,

hij kroont de vernederden met de zege.

5Laten zijn getrouwen juichen in triomf,

nog jubelen als zij te ruste gaan,

6met lofzang voor God uit hun kelen,

een tweesnijdend zwaard in hun hand.

7De volken laten boeten,

de naties bestraffen,

8hun koningen in boeien slaan,

hun leiders met ketenen binden,

9het geschreven recht aan hen voltrekken:

dat is de glorie voor al zijn getrouwen.

Halleluja!

150

1501Halleluja!

Loof God in zijn heilige woning,

loof hem in zijn machtig gewelf,

2loof hem om zijn krachtige daden,

loof hem om zijn oneindige grootheid.

3Loof hem met hoorngeschal,

loof hem met harp en lier,

4

150:4
Ps. 81:3
149:3
loof hem met dans en tamboerijn,

loof hem met snaren en fluit.

5Loof hem met klinkende bekkens,

loof hem met slaande cimbalen.

6Alles wat adem heeft, loof de HEER.

Halleluja!