Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
148

1481Halleluja!

Loof de HEER, bewoners van de hemel,

loof hem daar in de hoogten,

2

148:2
Ps. 103:20-21
loof hem, al zijn herauten,

loof hem, heel zijn engelenmacht.

3Loof hem, zon en maan,

loof hem, heldere sterren,

4

148:4
Gen. 1:7
loof hem, hoogste hemelen,

water boven de hoge hemel.

5Laten zij loven de naam van de HEER:

op zijn bevel zijn zij geschapen,

6hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,

hij stelde een wet die nooit zal vergaan.

7Loof de HEER, bewoners van de aarde,

zeemonsters en oceanen,

8vuur en hagel, sneeuw en rook,

stormwind die doet wat hij zegt.

9

148:9
Jes. 44:23
Alle bergen en heuveltoppen,

hout dat vrucht draagt, alle ceders,

10

148:10
Jes. 43:20
dieren van het veld en dieren in de wei,

alles wat kruipt en op vleugels gaat.

11Koningen van de aarde en alle naties,

vorsten en alle leiders van de aarde,

12

148:12
Jer. 31:13
jonge mannen en jonge vrouwen,

oud en jong tezamen.

13

148:13
Ps. 113:4
Laten zij loven de naam van de HEER,

alleen zijn naam is hoogverheven,

zijn luister gaat aarde en hemel te boven.

14Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,

de roem van al wie hem trouw zijn,

het volk van Israël, dat hem nabij is.

Halleluja!

149

1491Halleluja!

Zing voor de HEER een nieuw lied,

roem hem te midden van zijn getrouwen.

2Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker,

het volk van Sion juichen om zijn koning.

3

149:3
Ps. 68:26
81:3
87:7
150:4
Laten zij dansend zijn naam loven,

bij lier en tamboerijn voor hem zingen.

4Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk,

hij kroont de vernederden met de zege.

5Laten zijn getrouwen juichen in triomf,

nog jubelen als zij te ruste gaan,

6met lofzang voor God uit hun kelen,

een tweesnijdend zwaard in hun hand.

7De volken laten boeten,

de naties bestraffen,

8hun koningen in boeien slaan,

hun leiders met ketenen binden,

9het geschreven recht aan hen voltrekken:

dat is de glorie voor al zijn getrouwen.

Halleluja!

150

1501Halleluja!

Loof God in zijn heilige woning,

loof hem in zijn machtig gewelf,

2loof hem om zijn krachtige daden,

loof hem om zijn oneindige grootheid.

3Loof hem met hoorngeschal,

loof hem met harp en lier,

4

150:4
Ps. 81:3
149:3
loof hem met dans en tamboerijn,

loof hem met snaren en fluit.

5Loof hem met klinkende bekkens,

loof hem met slaande cimbalen.

6Alles wat adem heeft, loof de HEER.

Halleluja!