Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
128

1281

128:1
Ps. 37:3-5
112:1
Een pelgrimslied.

Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER

en de weg gaat die hij wijst:

2

128:2
Ps. 112:3
je zult eten wat je werk opbrengt,

geluk en voorspoed vallen je toe,

3

128:3
Ps. 144:12
je vrouw als een vruchtbare wijnstok

in het midden van je huis,

je kinderen als jonge olijfbomen

in een kring om je tafel.

4Ja, zo wordt gezegend

de man die ontzag heeft voor de HEER.

5

128:5
Ps. 20:3
134:3
Ontvang de zegen van de HEER uit Sion,

verheug je in de voorspoed van Jeruzalem,

alle dagen van je leven,

6

128:6
Ps. 125:5
Spr. 17:6
en verheug je in de kinderen van je kinderen.

Vrede over Israël!

129

1291

129:1
Ps. 124:1
Een pelgrimslied.

Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan,

– Israël, blijf het herhalen –

2dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan,

maar gebroken hebben ze mij niet.

3

129:3
Jes. 51:23
Ze trokken hun ploeg over mijn rug

en maakten lange voren,

4maar de HEER die rechtvaardig is,

sneed de riemen van de drijvers door.

5Beschaamd deinzen terug

allen die Sion haten,

6

129:6
Jes. 37:27
ze zijn als gras op de daken

dat verdort nog voor het bloeit:

7de maaier vult er zijn hand niet mee

noch de schovenbinder zijn armen,

8

129:8
Ruth 2:4
en geen voorbijganger zegt:

‘Moge de HEER u zegenen.’

Wij zegenen u in de naam van de HEER.

130

1301

130:1
Ps. 69:3
Klaagl. 3:55
Een pelgrimslied.

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,

2

130:2
Ps. 5:2-3
55:2-3
Jona 2:3
Heer, hoor mijn stem,

wees aandachtig, luister

naar mijn roep om genade.

3

130:3
Job 9:2
Als u de zonden blijft gedenken, HEER,

Heer, wie houdt dan stand?

4

130:4
Micha 7:18
Maar bij u is vergeving,

daarom eert men u met ontzag.

5

130:5
Ps. 56:5
119:81
Ik zie uit naar de HEER,

mijn ziel ziet uit naar hem

en verlangt naar zijn woord,

6

130:6
Jes. 26:9
mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

7

130:7
Ps. 68:21
86:15
103:8
Jes. 30:18
Israël, hoop op de HEER!

Bij de HEER is genade, bij hem

is bevrijding, altijd weer.

8

130:8
Ps. 25:22
Hij zal Israël bevrijden

uit al zijn zonden.